Velkommen til Frøslevlejrens Venners website


SENESTE NYT:
Nyt fra  Frøslevlejren nr. 107 - klik her


Årsberetning 2023 - klik her


Foreningens regnskab 2023 - klik her


Opkrævning af kontingent for 2025, der jævnfør generalforsamlingen

den 4. maj 2024 er kr. 175 for personligt medlemskab

og kr. 500 for foreninger og virksomheder mv. bliver udsendt i løbet af

marts måned 2025.
Forord


Foreningen Frøslevlejrens Venners formål er:

 - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter, samt at fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940-1945.

På denne hjemmeside findes en række artikler. Desuden er der links til hjemmesider med tilknytning til Frøslevlejren. Ligeledes findes en liste over bestyrelsens medlemmer, foreningens vedtægter samt referater fra bestyrelsens møder og foreningens generalforsamlinger.

Det er bestyrelsens håb, at foreningens arbejde på sigt kan medvirke til at gøre besøg i Frøslevlejren til en endnu bedre oplevelse for alle bl.a. ved indførelse af en fælles informationsplatform, så besøgende hurtigt og nemt bl.a. via ”apps” kan få et overblik over lejrens mange informative tilbud.

Ønsker du at yde støtte foreningens arbejde, kan du gøre dette ved at blive medlem af foreningen, se hvordan under ”Bliv medlem” ved siden af forordet.

Den kommende tids arbejde har bestyrelsen prioriteret således:
- efterleve foreningens formål,
- opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution (D.s.i.)Frøslevlejren og samtlige brugere i Frøslevlejren samt Frøslevlejrens Museum, herunder samarbejdet vedrørende ”Nyt fra Frøslevlejren”,
- fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi – gerne via støtte fra flere sponsorer og nye medlemmer samt
- tilstedeværelse ved forskellige arrangementer, bl.a. i forbindelse med 4. maj, mindedagen for nazismens ofre den 27. januar - markeret ved mindesmærket på grænseovergangen Padborg/Harrislee m.fl.

Det er bestyrelsens håb, at økonomien også i fremtiden tillader, at ”Frihedsmuseets Venners Årsskrift” kan udsendes til samtlige medlemmer. Frøslevlejrens historie bør altid minde de, der besøger lejren og os alle om, at ”sådant må ikke ske igen”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 
Bliv medlem!


Du kan blive medlem af foreningen ved at skrive
dit navn og adresse i mail@froeslevlejrensvenner.dk


Kontingent for et personligt medlemskab er

175,- kr. pr. år


Kontingent for foreninger og virksomheder mv. er

500,- kr. pr.årBANKFORBINDELSE:

Tønder Sparekasse
Reg.nr. 9828

Konto nr. 8850515663


 

Foreningens sponsorer